mgr Monika Milaniak

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, niesłyszącymi, dwujęzycznymi, z alalią, dyslalią, dysleksją, rozszczepem podniebienia a także z dorosłymi pacjentami. Uczestniczyłam w…

mgr Magdalena Belczyk

Jestem absolwentką Pedagogiki  wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto odbyłam liczne kursy i szkolenia m.in. „ Stosowana Analiza Zachowania w pracy…

mgr Ewa Szmyd

Nauczyciel dyplomowany, logopeda. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellonskiego uzyskując tytuł magistra pedagogiki w zakresie nauczania początkowego. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Logopedii oraz Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej uzyskując kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania…

Paulina Hejnar

Pomoc nauczyciela w grupie „Skrzaty”. W październiku 2016 roku rozpoczęłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, specjalizacja nauczycielska na Uniwersytecie Pedagogicznym im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uczestniczyłam w warsztatach „Terapia karmienia” oraz „System pomocy dziecku z…

mgr Magdalena Zajchowska

Pomoc nauczyciela w grupie „Tygryski”, nauczyciel gimnastyki „Akademia Zdrowego Ruchu”. Jestem absolwentką studiów licencjackich na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną oraz studiów magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie…

mgr Katarzyna Szubert

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo ukończyłam kurs „Szybkie czytanie i…

mgr Natalia Matysek

Terapeuta, Pedagog. Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach : Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką. Ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem. Brałam udział w…