mgr Aleksandra Czekańska

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zdobyłam kilkuletnie doświadczenie prowadząc indywidualną terapię zajęciową w OWI z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi….

mgr Monika Penar

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, uzyskując tytuł licencjata na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Następnie kontynuując studia na tej samej uczelni uzyskałam tytuł Magistra Pedagogiki, specjalizacja – „Organizacja i zarządzanie w…

mgr Gabriela Sokołowska-Prajsnar

Jestem absolwentką Policealnej Szkoły Medycznej w Przemyślu, absolwentką studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Jestem certyfikowanym terapeutą NDT Bobath. Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci i niemowląt. Odbyte przez mnie…

mgr. Agnieszka Mierzyńska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: pedagogika specjalna. Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek: Nowoczesne Metody Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo ukończyłam szkolenie certyfikacyjne na…

mgr Monika Blicharz

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, niesłyszącymi, dwujęzycznymi, z alalią, dyslalią, dysleksją, rozszczepem podniebienia a także z dorosłymi pacjentami. Uczestniczyłam w…

mgr Magdalena Belczyk

Jestem absolwentką Pedagogiki  wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto odbyłam liczne kursy i szkolenia m.in. „ Stosowana Analiza Zachowania w pracy…

mgr Katarzyna Szubert

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo ukończyłam kurs „Szybkie czytanie i…