mgr Agnieszka Kłudkiewicz

Ukończyłam Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku Pedagogika społeczna, dodatkowo wzbogaciłam swoja edukację o studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi od zawsze była i jest moja pasją. Dzieci motywują mnie do tworzenia i…

mgr Kamila Kochańska

Ukończyłam studia w Karpackiej Uczelni w Krośnie oraz Uniwersyteckie Rzeszowskim o specjalności Edukacja przedszkolna oraz wczesnoszkolna. Uczestniczyłam w III stopniowym szkoleniu „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu”. W pracy wykorzystuje kreatywne metody pracy z dziećmi,…

mgr Maria Kucharska

mgr Maria Kucharska Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, uzyskując tytuł zawodowy – licencjat. Następnie kontynuując edukację uzyskałam tytuł magistra na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania”. W…

mgr Aleksandra Czekańska

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zdobyłam kilkuletnie doświadczenie prowadząc indywidualną terapię zajęciową w OWI z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi….

mgr Gabriela Sokołowska-Prajsnar

Jestem absolwentką Policealnej Szkoły Medycznej w Przemyślu, absolwentką studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Jestem certyfikowanym terapeutą NDT Bobath. Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci i niemowląt. Odbyte przez mnie…

mgr. Agnieszka Mierzyńska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: pedagogika specjalna. Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek: Nowoczesne Metody Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo ukończyłam szkolenie certyfikacyjne na…

mgr Monika Blicharz

Z wykształcenia jestem logopedą i filologiem polskim, studia ukończyłam w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jestem również certyfikowanym instruktorem Masażu Shantala i masażu dla dorosłych Shantala Body Touch. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z zaburzeniami ze…

mgr Katarzyna Szubert

mgr Katarzyna Szubert – nauczyciel, terapeuta Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób z…