mgr Agnieszka Kłudkiewicz

Ukończyłam Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku Pedagogika społeczna, dodatkowo wzbogaciłam swoja edukację o studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Praca z dziećmi od zawsze była i jest moja pasją. Dzieci motywują mnie do tworzenia
i rozwijania się, dążenia do bycia lepszym człowiekiem. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych najmłodszych oraz możliwość patrzenia jak rozpoczynają z uśmiechem kolejny etap swojego życia jest dla mnie inspiracją oraz motywacją do dalszej pracy.

Tags: