mgr. Agnieszka Mierzyńska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: pedagogika
specjalna. Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek: Nowoczesne Metody Fizjoterapii Dzieci i
Młodzieży.
Dodatkowo ukończyłam szkolenie certyfikacyjne na terapeutę Integracji Sensorycznej
„Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”. Brałam udział w licznych szkoleniach takich
jak: terapia ręki, „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”,
„Stosowana analiza zachowania w pracy  terapeutycznej z osobami z autyzmem”,
„Zastosowanie ADOS – 2 w badaniach klinicznych” diagnozowanie zaburzeń ze spektrum
autyzmu (ASD), szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju” Profil
Psychoedukacyjny PEP-R,” integracja przetrwałych odruchów, „Monachijska Funkcjonalna
Diagnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 raku życia” uzyskany certyfikat diagnosty.
Pracując z dziećmi staram się wzmacniać mocne strony dziecka i podchodzić do jego
problemów rozwojowo.

Tags: