mgr Aleksandra Czekańska

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zdobyłam kilkuletnie doświadczenie prowadząc indywidualną terapię zajęciową w OWI z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi.

Swój warsztat pracy stale wzbogacam, uczestnicząc w licznych szkoleniach: m.in. Terapia dziecka z autyzmem, Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii, Metoda konstruktywnej konfrontacji, Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe – zajęcia grupowe metodą INPP. Jestem terapeutą Integracji Międzypólkulowej oraz terapeutą Sensomotoryki.

Szczególne zainteresowanie poświęcam tematyce zaburzeń motoryki małej. Posiadam uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z zakresu Terapii Ręki oraz Treningu Grafomotorycznego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pisania i usprawniania czynności samoobsługowych.

Praca jest dla mnie pasją, wyzwaniem i możliwością ciągłego rozwijania siebie.

Tags: