mgr Maria Kucharska

mgr Maria Kucharska
Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, uzyskując tytuł zawodowy – licencjat. Następnie kontynuując edukację uzyskałam tytuł magistra na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Praca socjalna z elementami organizacji
i zarządzania”. W czasie studiów miałam możliwość wyjechać trzykrotnie na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na uniwersytety w Bułgarii oraz Słowacji co dało mi możliwość poznać metody kształcenia i pracy z dziećmi za granicą. Kolejnym etapem edukacji były studia podyplomowe – Tyflopedagogika. Stale wzbogacam swój zawód uczestnicząc w licznych szkoleniach m.in. „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu”, „Animator zabaw dla dzieci”. Moją pasją – jest praca z dziećmi, rozwijanie ich kreatywności oraz wyobraźni, a postępy w edukacji motywują mnie do rozwoju i dalszej pracy.

Tags: