mgr Monika Penar

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, uzyskując tytuł licencjata na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Następnie kontynuując studia na tej samej uczelni uzyskałam tytuł Magistra Pedagogiki, specjalizacja – „Organizacja i zarządzanie w oświacie”. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera”.

Głównym celem mojej pracy z dziećmi jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, stworzenie miłej atmosfery oraz otoczenie każdego dziecka troską i zrozumieniem.

Tags: