Projekt pt. „Nowy żłobek „Guziczek” w Krośnie i w Jaśle”

Unia Europejska
Zapytanie ofertowe:

03 Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego

03 Zapytanie cenowe (1)

Zapraszam do złożenia oferty cenowej (w ramach procedury rozeznania rynku) na zakup wyposażenia żłobka w Jaśle w ramach projektu pt. „Nowy żłobek „Guziczek” w Krośnie i w Jaśle” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie numer projektu: RPPK.07.04.00-18-0032/18