Grupy

W naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy, podzielone pod względem wieku dzieci, tak by prowadzone zajęcia były jak najbardziej efektywne. Podczas różnych aktywności staramy się łączyć grupy w całość tak by dzieci czerpały umiejętności od siebie nawzajem.