Przedszkole dla dzieci z autyzmem

mgr Monika Milaniak

Logopeda, filolog polski

monika_milaniak

O mnie

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, niesłyszącymi, dwujęzycznymi, z alalią, dyslalią, dysleksją, rozszczepem podniebienia a także z dorosłymi pacjentami.

Uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach logopedycznych, dotyczących m.in. terapii neurobiologicznej, wpływu wysokich technologii na rozwój dziecka oraz diagnozowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Podczas zajęć korzystam z technik wspomagających zarówno rozwój języka, jak również wszystkie procesy poznawcze. W pracy z najmłodszymi stawiam na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, a każdy nawet najmniejszy sukces dziecka daje mi ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania.

 

mgr Magdalena Belczyk

Nauczyciel, oligofrenopedagog

magdalena_belczyk

O mnie

Jestem absolwentką Pedagogiki  wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto odbyłam liczne kursy i szkolenia m.in. „ Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Adaptacja dziecka w przedszkolu”, „Kreatywny nauczyciel – twórczy przedszkolak” .

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, cieszy mnie odkrywanie z najmłodszymi tego co dla nich nowe i nieznane. Często w pracy odnoszę się do pedagogiki zabawy, która na tym etapie rozwoju jest bardzo ważna. Poprzez angażowanie wszystkich zmysłów wprowadza dzieci w otaczający Świat.

mgr Ewa Szmyd

Nauczyciel dyplomowany, logopeda

ewa_szmyd

O mnie

Nauczyciel dyplomowany, logopeda. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellonskiego uzyskując tytuł magistra pedagogiki w zakresie nauczania początkowego. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Logopedii oraz Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej uzyskując kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując wiele lat w szkole podstawowej jako wychowawca, nauczyciel i logopeda. Ukończyłam między innymi: szkolenia  ,,Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”, ,, Nauczyciel , rodzice, dziecko: sprzymierzeńcy czy antagoniści”, ,,Porozumiewanie się w sytuacjach trudnych, prowadzenie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami”, ,, Rozwiązywanie konfliktów metodą dramy”, ,,Muzyka ,plastyka ,taniec, wspieranie rozwoju uczniów”. Warsztaty:,, Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi”.

W mojej pracy staram się aby dziecko zawsze czuło się komfortowo. Doceniam pracę i zaangażowanie dziecka, staram się zauważyć  nawet  najmniejsze osiągnięcia. Skutkuje to zadowoleniem i mobilizuje do dalszego wysiłku. Praca z przedszkolakami to dla mnie ogromna przyjemność i zarazem nowe wyzwanie.

 

Paulina Hejnar

Pomoc nauczyciela w grupie „Krasnale”

paulina_hejnar

O mnie

Pomoc nauczyciela w grupie „Skrzaty”. W październiku 2016 roku rozpoczęłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, specjalizacja nauczycielska na Uniwersytecie Pedagogicznym im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uczestniczyłam w warsztatach „Terapia karmienia” oraz „System pomocy dziecku z autyzmem w wieku przedszkolnym. Rozwijanie komunikacji funkcjonalnej u dzieci z autyzmem”.

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, pokazuje ,świat z innej perspektywy i daje poczucie spełnienia. Cieszę się, że mogę połączyć moją pasję ze ścieżką kształcenia i pracą.

mgr Magdalena Zajchowska

Pomoc nauczyciela w grupie „Krasnale”

magdalena_zajchowska

O mnie

Pomoc nauczyciela w grupie „Tygryski”, nauczyciel gimnastyki „Akademia Zdrowego Ruchu”. Jestem absolwentką studiów licencjackich na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną oraz studiów magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie również na tym samym kierunku kształcenia.

Moją misją jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, opieki oraz możliwości rozwoju moim podopiecznym. Jako nauczyciel gimnastyki dbam o to, aby dzieci kształtowały prawidłową postawę ciała, staram się również eliminować oraz korygować wszelkie wady postawy poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia.

mgr Katarzyna Szubert

Wychowawca w grupie "Krasnale"

katarzyna_szubert

O mnie

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo ukończyłam kurs „Szybkie czytanie i techniki uczenia się”, uczestniczyłam również w sesji „A niech gadają! – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera)”.

Moim celem w pracy z dziećmi jest zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa oraz otoczenie ich troską i zrozumieniem. Przygotowując zajęcia dla przedszkolaków, dokładam wszelkich starań aby treści były interesujące i rozbudzały ciekawość poznawczą dzieci. Praca w przedszkolu od zawsze była moją pasją oraz celem zawodowym.

mgr Natalia Matysek

Terapeuta, pedagog w grupie „Mądre sowy”

natalia_matysek

O mnie

Terapeuta, Pedagog. Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach : Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką. Ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem. Brałam udział w wielu szkoleniach i warsztatach, dzięki którym uzyskiwałam dodatkowe umiejętności m.in.  warsztaty pt. „Przyjazna terapia behawioralna – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży w szkole”, Szkolenie „Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna u osób z autyzmem” , Kurs „ArtePlastIkon” techniki plastyczne w arteterapii i pedagogice, warsztaty „Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych- warsztaty oparte na metodach pedagogiki zabawy”. W czasie studiów napisałam trzy bajki terapeutyczne opublikowane w książce Małgorzaty Ganczarskiej pt. „Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno- wychowawczych”.

Bycie pedagogiem  zawsze było moim marzeniem i pasją. Wkładam całe swoje serce i energię  w pracę z najmłodszymi.