Przedszkole Guziczek Krosno – Kadra

mgr Agnieszka Kłudkiewicz

Nauczyciel - Grupa "Jeżyki"

Agnieszka Kłudkiewicz1

O mnie

Ukończyłam Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku Pedagogika społeczna, dodatkowo wzbogaciłam swoja edukację o studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Praca z dziećmi od zawsze była i jest moja pasją. Dzieci motywują mnie do tworzenia
i rozwijania się, dążenia do bycia lepszym człowiekiem. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych najmłodszych oraz możliwość patrzenia jak rozpoczynają z uśmiechem kolejny etap swojego życia jest dla mnie inspiracją oraz motywacją do dalszej pracy.

mgr Kamila Kochańska

Nauczyciel - Grupa "Pszczółki"

Kamila Kochańska1

O mnie

Ukończyłam studia w Karpackiej Uczelni w Krośnie oraz Uniwersyteckie Rzeszowskim
o specjalności Edukacja przedszkolna oraz wczesnoszkolna. Uczestniczyłam w III stopniowym szkoleniu „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu”. W pracy wykorzystuje kreatywne metody pracy z dziećmi, które umożliwiają ich naturalny i wszechstronny rozwój, jest to m.in. Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Jako nauczyciel staram się pobudzać w dzieciach potrzeby doświadczania
i poznawania. Chciałabym, aby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, były samodzielne, rozwijały swoją kreatywność, miały wiarę we własne możliwości. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia.

mgr Maria Kucharska

Nauczyciel - Grupa "Żabki"

Maria Kucharska 1

O mnie

mgr Maria Kucharska
Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, uzyskując tytuł zawodowy – licencjat. Następnie kontynuując edukację uzyskałam tytuł magistra na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Praca socjalna z elementami organizacji
i zarządzania”. W czasie studiów miałam możliwość wyjechać trzykrotnie na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na uniwersytety w Bułgarii oraz Słowacji co dało mi możliwość poznać metody kształcenia i pracy z dziećmi za granicą. Kolejnym etapem edukacji były studia podyplomowe – Tyflopedagogika. Stale wzbogacam swój zawód uczestnicząc w licznych szkoleniach m.in. „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu”, „Animator zabaw dla dzieci”. Moją pasją – jest praca z dziećmi, rozwijanie ich kreatywności oraz wyobraźni, a postępy w edukacji motywują mnie do rozwoju i dalszej pracy.

mgr Aleksandra Czekańska

Pedagog Specjalny, Terapeuta SI, Surdopedagog

Aleksandra Czekańska1

O mnie

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zdobyłam kilkuletnie doświadczenie prowadząc indywidualną terapię zajęciową w OWI z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi.

Swój warsztat pracy stale wzbogacam, uczestnicząc w licznych szkoleniach: m.in. Terapia dziecka z autyzmem, Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii, Metoda konstruktywnej konfrontacji, Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe – zajęcia grupowe metodą INPP. Jestem terapeutą Integracji Międzypólkulowej oraz terapeutą Sensomotoryki.

Szczególne zainteresowanie poświęcam tematyce zaburzeń motoryki małej. Posiadam uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z zakresu Terapii Ręki oraz Treningu Grafomotorycznego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pisania i usprawniania czynności samoobsługowych.

Praca jest dla mnie pasją, wyzwaniem i możliwością ciągłego rozwijania siebie.

mgr Gabriela Sokołowska-Prajsnar

Fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath

gabriela_stokloska_prajsnar

O mnie

Jestem absolwentką Policealnej Szkoły Medycznej w Przemyślu, absolwentką studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.
Jestem certyfikowanym terapeutą NDT Bobath.
Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci i niemowląt. Odbyte przez mnie kursy to m.in. : „Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath” , „PNF podstawowy” , „PNF w pediatrii”, „PNF w skoliozach”, „Integracja odruchów ustno-twarzowych”, „Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych”, „Kinesiotaping w pediatrii”, „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”.
Do pracy z małym pacjentem podchodzę indywidualnie i staram się, aby terapia była ciekawa, przyjemna a zarazem skuteczna. Bardzo ważne jest dla mnie zaufanie rodziców, którzy powierzają mi swoje dziecko w myśl cytatu:
„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”.

mgr. Agnieszka Mierzyńska

Pedagog Specjalny, Terapeuta SI

agnieszka_mierzenska

O mnie

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: pedagogika
specjalna. Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek: Nowoczesne Metody Fizjoterapii Dzieci i
Młodzieży.
Dodatkowo ukończyłam szkolenie certyfikacyjne na terapeutę Integracji Sensorycznej
„Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”. Brałam udział w licznych szkoleniach takich
jak: terapia ręki, „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”,
„Stosowana analiza zachowania w pracy  terapeutycznej z osobami z autyzmem”,
„Zastosowanie ADOS – 2 w badaniach klinicznych” diagnozowanie zaburzeń ze spektrum
autyzmu (ASD), szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju” Profil
Psychoedukacyjny PEP-R,” integracja przetrwałych odruchów, „Monachijska Funkcjonalna
Diagnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 raku życia” uzyskany certyfikat diagnosty.
Pracując z dziećmi staram się wzmacniać mocne strony dziecka i podchodzić do jego
problemów rozwojowo.

mgr Monika Blicharz

pedagog, logopeda

monika_milaniak

O mnie

Z wykształcenia jestem logopedą i filologiem polskim, studia ukończyłam w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jestem również certyfikowanym instruktorem Masażu Shantala i masażu dla dorosłych Shantala Body Touch.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, niesłyszącymi, dwujęzycznymi, z afazją, alalią, dyslalią, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną, rozszczepem podniebienia, a także z dorosłymi pacjentami.
Przez cały czas staram się rozwijać, dlatego uczestniczę w wielu konferencjach i szkoleniach logopedycznych, których tematyka dotyczy m.in. terapii neurobiologicznej, wad słuchu, wpływu wysokich technologii na rozwój dziecka, diagnozowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, ortodoncji w logopedii, wad twarzoczaszki, dysfagii, wybiórczości pokarmowej i zaburzeń odżywiania u dzieci.
Podczas zajęć korzystam z technik wspomagających zarówno rozwój języka, jak również wszystkie procesy poznawcze. W pracy z najmłodszymi stawiam na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, a każdy nawet najmniejszy sukces dziecka daje mi ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania.

 

mgr Katarzyna Szubert

Wychowawca w grupie "Krasnale"

Katarzyna Szubert1

O mnie

mgr Katarzyna Szubert – nauczyciel, terapeuta

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zarządzanie oświatą.

Staram się stale wzbogacać swoją wiedzę i umiejętność uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach takich jak m.in. „Postępowanie fizjoterapeutyczne u dzieci ze spektrum autyzmu”, „Rola diety w rozwoju dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi”, „Jak wprowadzać pozytywną dyscyplinę w przedszkolu”, „Szybkie czytanie i techniki uczenia się”, brałam również udział w sesji „A niech gadają! – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera)”.

Moim celem w pracy z dziećmi jest zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa oraz otoczenie ich troską i zrozumieniem. Przygotowując zajęcia dla przedszkolaków, dokładam wszelkich starań, aby treści były interesujące i rozbudzały ciekawość poznawczą dzieci. Praca w przedszkolu od zawsze była moją pasją oraz celem zawodowym.