Przedszkole Guziczek Krosno – Kadra

mgr Aleksandra Czekańska

Pedagog Specjalny

aleksandra-czekanska

O mnie

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zdobyłam kilkuletnie doświadczenie prowadząc indywidualną terapię zajęciową w OWI z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi.

Swój warsztat pracy stale wzbogacam, uczestnicząc w licznych szkoleniach: m.in. Terapia dziecka z autyzmem, Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii, Metoda konstruktywnej konfrontacji, Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe – zajęcia grupowe metodą INPP.

Szczególne zainteresowanie poświęcam tematyce zaburzeń motoryki małej. Posiadam uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z zakresu Terapii Ręki oraz Treningu Grafomotorycznego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pisania i usprawniania czynności samoobsługowych.

Praca jest dla mnie pasją, wyzwaniem i możliwością ciągłego rozwijania siebie.

mgr Monika Penar

Nauczyciel

monika-penar

O mnie

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika”, specjalizacja – „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, uzyskując tytuł licencjata na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Następnie kontynuując studia na tej samej uczelni uzyskałam tytuł Magistra Pedagogiki, specjalizacja – „Organizacja i zarządzanie w oświacie”. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera”.

Głównym celem mojej pracy z dziećmi jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, stworzenie miłej atmosfery oraz otoczenie każdego dziecka troską i zrozumieniem.

mgr Gabriela Sokołowska-Prajsnar

Fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath

gabriela_stokloska_prajsnar

O mnie

Jestem absolwentką Policealnej Szkoły Medycznej w Przemyślu, absolwentką studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.
Jestem certyfikowanym terapeutą NDT Bobath.
Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci i niemowląt. Odbyte przez mnie kursy to m.in. : „Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath” , „PNF podstawowy” , „PNF w pediatrii”, „PNF w skoliozach”, „Integracja odruchów ustno-twarzowych”, „Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych”, „Kinesiotaping w pediatrii”, „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”.
Do pracy z małym pacjentem podchodzę indywidualnie i staram się, aby terapia była ciekawa, przyjemna a zarazem skuteczna. Bardzo ważne jest dla mnie zaufanie rodziców, którzy powierzają mi swoje dziecko w myśl cytatu:
„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”.

mgr. Agnieszka Mierzyńska

Pedagog Specjalny, Terapeuta SI

agnieszka_mierzenska

O mnie

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: pedagogika
specjalna. Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek: Nowoczesne Metody Fizjoterapii Dzieci i
Młodzieży.
Dodatkowo ukończyłam szkolenie certyfikacyjne na terapeutę Integracji Sensorycznej
„Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”. Brałam udział w licznych szkoleniach takich
jak: terapia ręki, „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”,
„Stosowana analiza zachowania w pracy  terapeutycznej z osobami z autyzmem”,
„Zastosowanie ADOS – 2 w badaniach klinicznych” diagnozowanie zaburzeń ze spektrum
autyzmu (ASD), szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju” Profil
Psychoedukacyjny PEP-R,” integracja przetrwałych odruchów, „Monachijska Funkcjonalna
Diagnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 raku życia” uzyskany certyfikat diagnosty.
Pracując z dziećmi staram się wzmacniać mocne strony dziecka i podchodzić do jego
problemów rozwojowo.

mgr Monika Blicharz

Logopeda, filolog polski

monika_milaniak

O mnie

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, niesłyszącymi, dwujęzycznymi, z alalią, dyslalią, dysleksją, rozszczepem podniebienia a także z dorosłymi pacjentami.

Uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach logopedycznych, dotyczących m.in. terapii neurobiologicznej, wpływu wysokich technologii na rozwój dziecka oraz diagnozowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Podczas zajęć korzystam z technik wspomagających zarówno rozwój języka, jak również wszystkie procesy poznawcze. W pracy z najmłodszymi stawiam na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, a każdy nawet najmniejszy sukces dziecka daje mi ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania.

 

mgr Magdalena Belczyk

Nauczyciel, oligofrenopedagog

magdalena_belczyk

O mnie

Jestem absolwentką Pedagogiki  wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto odbyłam liczne kursy i szkolenia m.in. „ Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Adaptacja dziecka w przedszkolu”, „Kreatywny nauczyciel – twórczy przedszkolak” .

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, cieszy mnie odkrywanie z najmłodszymi tego co dla nich nowe i nieznane. Często w pracy odnoszę się do pedagogiki zabawy, która na tym etapie rozwoju jest bardzo ważna. Poprzez angażowanie wszystkich zmysłów wprowadza dzieci w otaczający Świat.

mgr Katarzyna Szubert

Wychowawca w grupie "Krasnale"

katarzyna_szubert

O mnie

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo ukończyłam kurs „Szybkie czytanie i techniki uczenia się”, uczestniczyłam również w sesji „A niech gadają! – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera)”.

Moim celem w pracy z dziećmi jest zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa oraz otoczenie ich troską i zrozumieniem. Przygotowując zajęcia dla przedszkolaków, dokładam wszelkich starań aby treści były interesujące i rozbudzały ciekawość poznawczą dzieci. Praca w przedszkolu od zawsze była moją pasją oraz celem zawodowym.