Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W przedszkolu realizujemy również WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA czyli wielospecjalistyczne, kompleksowe działania skierowane na dziecko, u którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Wymiar zajęć wynosi od 4-8 h w miesiącu (jest uzależniony od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka). Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne. Organizuje się je na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

wczesnie wspomaganie rozwoju dziecka 01