Terapia

Terapia autyzmu

Terapia autyzmuTerapia autyzmu w Niepublicznym Przedszkolu „Guziczek” w Krośnie prowadzi wykwalifikowana kadra – logopeda, pedagog, pedagog specjalny, psycholog. Dla każdego dziecka zespół specjalistów opracowuje IPET (indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny) na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Do oceny poziomu funkcjonowania dziecka wykorzystujemy Profil Psychoedukacyjny PEP-R oraz Test Son-r.

 

Profil Psychoedukacyjny PEP-R jest badaniem, które pozwala określić poziom umiejętności rozwojowych dziecka. Test ocenia poziom rozwoju dziecka w 7 sferach Skali Rozwoju:

 • Naśladowanie
 • Percepcja
 • Motoryka mała
 • Motoryka duża
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Funkcje poznawcze
 • Komunikacja (mowa czynna i bierna)

 

Terapia autyzmu

Pozwala również diagnozować zachowanie dziecka tzn.

 • Nawiązywanie kontaktów
 • Zainteresowanie zabawa i przedmiotami
 • Reakcję na bodźce i mowę.

Przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca życia do 7 roku życia. Wyniki uzyskane w teście wykorzystuje się do tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 

Test SON-R to niewerbalny test do badania inteligencji dziecka. Składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek umysłowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Test SON bada następujące funkcje poznawcze :

 • Umiejętność dokonywania kategoryzacji
 • Analizę i syntezę wzrokową na materiale atemetycznym (symbolicznym)
 • Analizę i syntezę wzrokową na materiale tematycznym
 • Koncentrację i pamięć bezpośrednią
 • Grafopercepcję

 

Terapia autyzmuPrzeznaczony dla dzieci w wieku 2,5-7. Test jest szczególnie przydatny do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

W ramach specjalistycznych indywidualnych zajęć proponujemy:

 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
 • różnorodność stosowanych metod,
 • regularną ewaluację postępów terapii,
 • szkolenia i konsultacje dla rodziców.

 

 

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia w zakresie terapii autyzmu zapewniamy:

czesne 0zł

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET)

szkolenia i konsultacje dla rodziców

różnorodność metod

regularną ewaluację postępów terapii

odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka