mgr Monika Blicharz

Z wykształcenia jestem logopedą i filologiem polskim, studia ukończyłam w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jestem również certyfikowanym instruktorem Masażu Shantala i masażu dla dorosłych Shantala Body Touch.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, niesłyszącymi, dwujęzycznymi, z afazją, alalią, dyslalią, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną, rozszczepem podniebienia, a także z dorosłymi pacjentami.
Przez cały czas staram się rozwijać, dlatego uczestniczę w wielu konferencjach i szkoleniach logopedycznych, których tematyka dotyczy m.in. terapii neurobiologicznej, wad słuchu, wpływu wysokich technologii na rozwój dziecka, diagnozowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, ortodoncji w logopedii, wad twarzoczaszki, dysfagii, wybiórczości pokarmowej i zaburzeń odżywiania u dzieci.
Podczas zajęć korzystam z technik wspomagających zarówno rozwój języka, jak również wszystkie procesy poznawcze. W pracy z najmłodszymi stawiam na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, a każdy nawet najmniejszy sukces dziecka daje mi ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania.

 

Tags: